Produksjon av fornybar energi

 

Havøygavlen Vindpark

Havøygavlen Vindpark er eid av Arctic Wind AS  som er et datterselskap til Finnmark Kraft, og Finnmark Krafts eiere.

Vindkraftverket ligger i Måsøy kommune i Finnmark, og ble utbygd i 2002 med 16 stk 2,5 MW Nordex N80 turbiner. i 2010 ble det montert en test turbin av typen Siemens SWT101 3.0 MW DD som erstaning for en av Nordex turbinene.  

I 2020 - 2021 ble Nordex turbinene demontet og gjennvunnet, og vindkraftverket ble re-etablert med 9 stk 4,3 (4,2) MW Vestas V117 turbiner.

Totalt installert effekt er 41,4 MW, og gir en årlig produksjon på ca 135 GWh.

Nærmere informasjon finnes på vår facebook-side: Arctic Wind AS.

 

 

Hamnefjell Vindkraftverk

Hamnefjell vindkraftverk er eid av Finnmark Kraft, gjennom datterselskapet Hamnefjell Vindkraft AS. Finnmark Kraft er majoritetseier, og eier kraftverket sammen med AXE Clean Energy Fond I.

Vindkraftverket ligger i Båtsfjord Kommune i Finnmark, og ble bygd i 2017. Kraftverket består av 15 stk Vestas V112 3,45 MW turbiner.

Totalt installert effekt er 51,75 MW, og turbinene gir en årlig produksjon på ca 210 GWh.

Mer informasjon om vindkraftverket finner du på vår facebook-side: Hamnefjell Vindkraftverk.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS