Vindkraftressursene i Norge er store

Vindkraftressursene i Norge er store, men de er fortsatt utnyttet i liten grad. I 2008 stod vindkraft for 0,7 prosent av den totale produksjonen av elektrisk kraft i Norge, men si 2018 var dette økt til 2,6 %. I 2018 var den installerte effekten på ca 1700 MW, og dette ga en produksjon på ca 3,87 TWh. Danmark har 10 ganger mer vindkraft enn Norge, Tyskland har 100 ganger mer.

En av Norges eldste vindparker, Smøla i Møre og Romsdal, stod i 2008 for omtrent halvparten av produksjonen. Vindparken ble åpnet i 2002 og 2005 (to byggetrinn) og består av 68 turbiner. I dag skjer omtrent halvparten av den norske vindkraftproduksjonen i Statkrafts vindparker på Fosen, med en installert effekt på ca 1000 MW.

I FInnmark finnes det 4 vindparker, Havøygavlen vindpark, Hamnefjell Vindkrafterk, Raggovidda vindpark og Kjøllefjord Vind. Totalt i Finnmark er det installert en effekt på ca 180 MW i vind.

De siste årene har interessen for å satse på vindkraft i Norge økt. En rekke selskaper arbeider med prosjekter langs norskekysten. Den økte interessen for vind som energikilde i energibransjen tyder på at vindkraft i framtida kan komme til å utgjøre et betydelig bidrag til norsk energiproduksjon.

 

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS