Eierforhold i Finnmark Kraft

Finnmark Kraft eies av de 7 kraftselskapene som er konsesjonærer i Finnmark og Nord-Troms samt grunneieren Finnmarkseiendommen (FeFo). FeFo eier 95% av grunnen i Finnmark.

Våre eiere er:

Varanger Kraft

Alta Kraftlag

Hammerfest Energi

Luostejok Kraftlag

Repvåg Kraftlag

Ymber

Nordkyn Kraftlag

Finnmarkseiendommen

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS