Nyttige lenker for deg som vil vite mer om:Direktoratet for naturforvaltning

Rådgivende og utøvende statlig etat, underlagt Miljøverndepartementet.
www.dirnat.no

Småkraftforeningen

Interesseorganisasjon som arbeider for å bedre rammevilkårene til næringen.
www.kraftverk.net  


Energi Norge

Organiserer bedrifter som hovedsakelig produserer, transporterer og omsetter energi.
www.energinorge.no


Fornybar

Kunnskapsbank forteller deg mer om fornybare energiformer som blant annet NVE og Enova står bak.
www.fornybar.no

 

Norges vassdrags- og energidirektorat

Konsesjonsgivende myndighet for både vindkraft og vannkraft.
www.nve.no

 

Norwea, Norsk vindkraftforening

Bransjeorganisasjon for selskaper som har vindkraft i Norge som sin virksomhet.
www.norwea.no 

og en egen informasjonsside om vind www.vindinfo.no

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS