Finnmark Krafts prosjekter

VANN

Finnmark Kraft er igang med å videreutvikle vannkraftprosjekter i Finnmark. Disse er spredt rundt i hele fylket. Alle prosjektene er småkraftverk. Når prosjektene igangsettes, vil vi presentere de fortløpende. Flere av prosjektene kan stoppe opp i en senere fase, dersom det i utredningsfasen framkommer opplysninger som tilsier det. For øyeblikket jobber vi med følgende prosjekter:

Stjernevatn kraftverk  
Korselva Kraftverk


VIND

Vindkraftressursene i Finnmark er enorme. Pr i dag eier og drifter vi 2 av fylkets fire vindkraftverk, Havøygavlen og Hamnefjell. Nærmere info om kraftverkene finner du her.

I tillegg utvikler vi nye prosjekter, enten alene, eller i samarbeid med andre. Vi har meldt inn ett område i Måsøy kommune hvor vi ønsker å bygge vindkraftverk. I tillegg har Finnmark Kraft overtatt 3 konsesjonsøknader fra Statoil. Vi har også flere andre områder vi vurderer, og vil komme tilbake med mere informasjon senere.

Vilgesrassa vindkraftverk 
Hamnefjellet vindkraftverk 
Båtsfjordfjellet vindkraftverk 
Snefjordfjellet vindkraftverk

 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS