Miljø og samfunn

Hele Finnmark Krafts virksomhet baserer seg på kunnskapen om at fornybar energi er helt avgjørende dersom framtidens co2-utslipp skal reduseres globalt. Gjennom produksjon av ren, varig energi skal vi være med på å bidra til dette.

Samtidig skal vi som lokalt kraftselskap være en sterk bidragsyter til utviklingen av Finnmark ved å utvikle vind- og vannkraftressursene her. Denne utviklingen skal skje i samarbeid med, og med respekt for andre næringer som drifter i samme område.

Vi streber etter å finne utbyggingsløsninger som minimerer inngrep i naturen, og er i dialog med andre aktører som har sitt livsgrunnlag i Finnmark for å se på hvordan sameksistens kan oppnås. Grunnleggerne av Finnmark Kraft vil at ressursene skal utnyttes til det beste for den lokale befolkningen og har erfart at det i vår region er spesielle behov å ta hensyn til.
 

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS