Finnmark kraft

Finnmark Kraft er et unikt selskap som er tuftet på lokalt eierskap. Selskapet har avtale med grunneieren FeFo om utvikling av vann- og vindressurser i Finnmark, og er en langsiktig og utviklingsorientert aktør som har sitt fokus på verdiskapning gjennom egenutvikling eller ved deltagelse i andres prosjekter. Finnmark Kraft er et seriøst selskap som skal være en sterk bidragsyter til utviklingen av Finnmark.

Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å utvikle prosjekter, bygge ut og drifte vind- og vannkraftverk i Finnmark. Dette gjør vi i samarbeid med de lokale kraftselskapene og grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmark Kraft samarbeider også med andre firma om utvikling av vindkraftverk.

Våre eiere er kraftselskapene Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Ymber, Nordkyn Kraftlag, samt grunneieren FeFo.

Finnmark Kraft skal ha hovedkontor i Alta, og er i dag lokalisert i Kunnskapsparken Alta.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS