De miljøvennlige energikildene

Gjennom økt vind- og vannkraftproduksjon, kan vi redusere bruken av fossilt brensel. Dette gir lavere utslipp av CO2, nitrogenoksid og metan – gasser som skaper global oppvarming (drivhuseffekt). I tillegg reduseres utslippene av svoveldioksid som forsurer mark og vassdrag. Ved å erstatte fossilt brensel med vind- og vannkraft sparer vi miljøet.

Vind- og vannkraft fungerer spesielt bra i kombinasjon med hverandre. Når det blåser kan vi spare vann i vannmagasinene og bruke vindkraften til produksjon av elektrisitet. Det blåser mer på vinteren enn om sommeren, noe som gjør at produksjonen av vindkraft er som høyest når behovet er størst. Vindkraft kan praktisk talt produseres døgnet rundt – vanligvis står turbinene kun stille når det blåser med mindre enn fire meter per sekund eller mer enn 25 meter per sekund (storm). (Enkelte turbiner produserer i kraftigere vind.)

Vind- og vannkraft er gratis og evigvarende energikilder. Teknologiene er de rimeligste innen fornybare energikilder. Dette skyldes blant annet at en ikke har kostnader til råstoff, ingen håndtering av avfallsprodukter eller utslipp.

Selv om vindkraftverk er synlige, setter de mindre spor i naturen enn mange andre former for kraftproduksjon. Vindkraftkonsesjoner gjelder normalt for 25-30 år, deretter kan turbinene demonteres og området tilbakeføres så langt det lar seg gjøre slik det var før utbyggingen. Stort sett alle komponenter fra en vindpark kan gjenvinnes.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS