God deltakelse fra næringslivet i Båtsfjord

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 13.01.12 09:00

Båtsfjord kommune ved Linken næringshage hadde invitert til et orienteringsmøte for å få startet opp arbeidet med et vindkraftforum i Båtsfjord.

Finnmark Kraft deltok på møte med orientering om Hamnefjellet vindkraftverk og om hvilke muligheter og utfordringer som vil oppstå når vindkraftverket bygges.Det var god deltakelse på møtet. Næringslivet i Båtsfjord er offensive og gav tilbakemelding om at de ønsker å gå videre med arbeidet med å stifte et vindkraftforum i kommunen. Linken Næringshage vil ta initiativ til neste møte de nærmeste månedene.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS