Overtar Statoils landbaserte vindkraftprosjekter i Finnmark

Skrevet av: Elisabeth Andersen         Dato: 27.06.11 09:39

Finnmark Kraft kjøper Statoils landbaserte vindkraftprosjekter i Finnmark. Selskapet blir dermed tredje størst på vindkraftproduksjon i Norge. Fredag 24. juni signerte selskapet avtalen om å ta over Arctic Wind AS samt de tre konsesjonssøkte prosjektene Hamnefjell, Båtsfjordfjellet og Snefjord.

- Statoils strategi er å fokusere vår innsats innen fornybar energi der vi kan bidra mest, og bruke vår kjernekompetanse. Vi satser derfor nå på offshore vind. Samtidig tror vi at landbasert vindkraft vil være en viktig del av energimiksen fremover. Vi er derfor svært glade for at Finnmark Kraft nå blir den nye eieren av denne delen av vår portefølje sier VP for Fornybar Energi Ståle Tungesvik.

Dermed er nå Havøygavlen vindpark i lokale hender, og vil generere nye arbeidsplasser i Måsøy kommune.

- Etter intense forhandlinger kom vi i mål sent fredag kveld, og eier nå den femte største vindparken i Norge. Dette gjør oss til et driftsselskap og faktisk den tredje største kraftprodusenten (vind og vann) i Finnmark. Nå vil vi ansette teknikere som skal drive vedlikehold på møllene, sier administrerende direktør John Masvik.

Havøygavlen vindpark har en kapasitet på 40 MW mens landets største vindpark, Smøla 1 & 2, har en kapasitet på rundt 150 MW. De to konsesjonssøkte prosjektene Hamnefjell og Båtsfjordfjellet har en kapasitet på 120 MW mens Snefjord har en kapasitet på 160 MW.
Statoil har vært en av de første til å bygge ut vindkraft i Norge med etableringen av vindkraftparken på Havøygavlen. Arbeidet har vært utfordrende og Statoil har lagt ned betydelige ressurser i kontinuerlig utbedring av vindparken. Finnmark Kraft vil videreføre dette arbeidet og sørge for at Havøygavlen når sitt potensial.

- Havøygavlen vindpark er nok den mest utfordrende vindpark å drifte i hele Europa på grunn av ekstreme værforhold, og vi kommer til å høste nyttig erfaring som vi kan ta med oss i planleggingen av nye parker i Finnmark, sier Masvik.

Han påpeker at målet er lønnsom drift av vindparken;
- Vi vil drifte den noe annerledes. Ved at vi allerede nå har vår egen park, genereres inntekter til selskapet og den økonomiske byrden på selskapets eiere lettes.

Nyheten godt mottatt

I Måsøy kommune blir nyheten godt mottatt av ordfører John Aase. Det er i følge ham for tidlig å se konsekvensen av at et lokalt selskap overtar vindparken, men han er glad for initiativet om å eie prosjekter i Finnmark;

- Når Statoil nå har bestemt seg for å selge er det flott at en lokal aktør tar over. Vi trenger ikke være leilendinger eget fylke. Den viktigste følgen av overtakelsen er i første omgang er at Finnmark Kraft kan bygge opp kompetansen de trenger i forhold til det videre arbeidet de skal gjøre i Finnmark, mener Aase.

Styreleder i Finnmark Kraft, Kjell Eliassen, er svært glad for at avtalen er signert og ønsker å takke selskapets ansatte, som han mener har oppnådd svært gode resultater på kort tid;

- Bare to år etter stiftelsen, har Finnmark Kraft vist både evne og vilje til å utvikle de fornybare energiressursene i Finnmark. Kjøpet av Statoils aktiviteter i Finnmark og samarbeidsavtalen med Fred. Olsen Renewables for felles utvikling av vindkraft i Kvalsund som, ble inngått tidligere i år, er gode eksempler på selskapets ambisjoner. Administrasjonen har lagt ned en solid innsats i oppbyggingen av Finnmark Kraft.

Rådgivere i prosessen har vært Fondsfinans ASA, Advokatfirmaet Kvale, Analyse&Strategi, Multiconsult og PWC.

 

          

Etter intense forhandlinger kunne sivilingeniør Lise Mette K. Heggheim og administrerende direktør John
Masvik fornøyd signere avtalen om overtakelsen av alle Statoils landbaserte vindkraftprosjekter i Finnmark.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS