Utsatt investeringsbeslutning for Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord kommune

Skrevet av: John Masvik         Dato: 06.03.15 08:40

Styret i Finnmark Kraft har i styremøte den 3.mars 2015 besluttet å utsette investeringsbeslutningen for Hamnefjell Vindkraftverk.

Prosjektet er av NVE betegnet som et av de beste i Norge, men styret har likevel besluttet å utsette investeringsbeslutningen inntil videre.
Betingelsene for utbygging av fornybar energi i Norge ligger til grunn for beslutningen. Det er for tiden historiske lave priser på salg av kraft.
Styret i Finnmark Kraft har besluttet at administrasjonen i selskapet skal fortsette arbeidet med avtalene knyttet til prosjektet for å gjøre alt klart for en fremtidig investeringsbeslutning.

Alle henvendelser kan rettes til Administrerende direktør John Masvik mob. 47487723 eller Styreleder Per Erik Ramstad mob. 95755146.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS