Trenger du en sponsor?

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 19.02.14 09:37

Finnmark Kraft søker samarbeidspartner for 2014

Finnmark Kraft foretar tildeling av sponsormidler en gang i året. Frist for å komme med søknad om sponsormidler i 2014 er den 28.februar. Utvelgelse gjøres på bakgrunn av en interessepåmelding.

Finnmark Kraft er et kraftselskap med lokalt eierskap. Vårt formål er å utvikle og bygge ut vind- og vannkraft i Finnmark. Finnmark Kraft ønsker å profilere seg i Finnmark og vi søker derfor samarbeidspartnere som kan bidra til dette. Vi ønsker samarbeid med aktører som kan representere Finnmark Kraft og vårt verdigrunnlag på en positiv måte.

Dersom dere ønsker å samarbeide med Finnmark Kraft trenger vi en kort beskrivelse av hvem dere er og hvordan vi kan samarbeide.

Frist for å komme med forespørsel er den 28. februar 2014 og sendes vår sponsorkontakt edvard.einarsen(a)finnmarkkraft.no.

Alle innkomne forespørsler vil bli vurdert før vi velger samarbeidspartnere for 2014.

Har du spørsmål? Sjekk vår hjemmeside www.finnmarkkraft.no eller ta kontakt med Edvard Einarsen på e-post: edvard.einarsen(a)finnmarkkraft.no eller på telefon 971 21 711.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS