Godt oppmøte på Rolvsøya

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 11.10.13 13:38

Folkemøte om Snefjord Vindkraftverk engasjerte mange fastboende og hyttefolk på Rolvsøya.

Leder i Reinbeitedistrikt 16 Nils J Gaup orienterte forsamlingen.

 

Det møtte opp ca 40 personer på folkemøtet den 7. oktober på Gunnarnes skole.

Finnmark Kraft hadde tatt initiativ til møtet for å få en tilbakemelding fra befolkningen om det er mulig å få til en tidsavgrenset avtale om reinbeite på deler av øya.

Finnmark Kraft orienterte om Snefjord vindkraftverk og om behovet for erstatningsbeiter for det beitelandet som vindkraftverket vil beslaglegge på fastlandet.

Tilbakemeldingene fra møtet var et klart og entydig nei til å benytte deler av øya til reinbeite.

På bakgrunn av møtet med befolkningen vil Finnmark Kraft i dialog med kommunen ta en avgjørelse om det videre arbeidet med Snefjord vindkraftverk.

Finnmark Kraft vil holde befolkningen orientert om den videre prosessen.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS