Vi har fått konsesjon i Kvalsund!

Skrevet av: Finnmark Kraft         Dato: 11.01.13 08:44

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga fredag 11. januar 2013 Finnmark Kraft AS konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk i Kvalsund kommune.

Fálesrášša vindkraftverk er eid av Aurora Vindkraft AS som er et samarbeid mellom Finnmark Kraft og Fred Olsen Renewables. Det er gitt tillatelse til å bygge og drive Fálesrášša vindkraftverk med installert effekt på inntil 180 MW i Kvalsund i Finnmark. Strømproduksjonen fra vindkraftverket tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 25.000 husstander.

-På mindre enn 3 år har vi tatt prosjektet fra melding til konsesjon som må være norgesrekord! Dette er en viktig milepæl for oss og viser at strategien vår gir gode resultater, uttaler administrerende direktør i Finnmark Kraft John Masvik.

-Vi vil med dette sette Finnmark på kartet som en av de mest spennende områdene for vindkraft i Norge, legger Masvik til.

Når denne utbyggingen blir realisert, vil det bety positive verdier i lokalsamfunnet i form av arbeidsplasser og skatteinntekter, både direkte og indirekte. Særlig i anleggsfasen er det stort behov for ulike typer arbeidskraft. Erfaringer fra andre steder viser at sysselsettingen lokalt kan forventes å gi flere titalls arbeidsplasser i anleggsfasen ved full utbygging. I driftsfasen vil det kunne gi flere faste arbeidsplasser, avhengig av kompetansen på stedet. Skatteinntektene for Kvalsund kommune vil kunne komme opp i flere millioner kroner per år, dersom maksimal eiendomsskatt legges til grunn. 

-Kvalsund Kommune har vært en god støttespiller gjennom hele prosessen, sier Masvik. Vi ser fram til å kunne fortsette det gode samarbeidet. Utbyggingen vil gi muligheter for kommunens næringsliv, og næringslivet må være klar til å benytte seg av den, legger John Masvik til.

-Når det gjelder reinbeitedistrikt 21 håper vi på samarbeid slik at vi sammen kan finne gode løsninger for både utbygging og drift av vindkraftverket. Vi har tro på at to så vidt forskjellige næringer skal kunne leve side ved side i årene framover, sier Masvik. 

Utbyggingen vil koste ca. 2.5 milliarder NOK.

Vindressursene på Fálesrášša er meget gode og ved å bygge kraftverket ut, vil det være med på å øke Norges andel av fornybar energiproduksjon. Prosjektet åpner for nytt forbruk av energi i Finnmark og vil være et viktig bidrag til å bedre forsyningssikkerheten i Finnmark. 

-Prosjektet er viktig for ambisjonene om å redusere CO2 utslippene ved elektrifisering av olje og gass sektoren i Barentshavet, avslutter Masvik.

- Med denne konsesjonen bekrefter Finnmark Kraft sin posisjon som en ledende vindkraftaktør i Finnmark, og en av de ledende på prosjektutvikling nasjonalt. Sammen med fjorårets konsesjon på Hamnefjell vindkraftverk vokser mulighetsrommet for fylkets egen kraftbransje. Det er derfor gledelig å se resultatene som Finnmark Kraft har oppnådd på kort tid, sier styreleder Finnmark Kraft Kjell Eliassen.

For mer informasjon, se NVE's hjemmesider.

Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta E-post:post@finnmarkkraft.no
Webdesign: Origo • www.origonord.no   Teknisk løsning: K2 Solutions AS